Urmetin

Cranberry, D-Mannosio, Uva ursina

Indikacionet :
Cranberry-Ka veprim antibakteror fale ndalimit te pakthyeshem te gjitjes se baktereve ne muret e vezikes urinare.Uva Ursina-Pergjegjese per veprimin antibakteror te uva ursit eshte arbutina, nje glikozid qe ne zorre hidrolizohet duke cliruar hidrokinonin. Ky i fundit pasi rilidhet ne hepar, hidrolizohet perseri ne urine: hidrokinoni i lire ushtron veprim antiseptik ne veziken urinare. D-Manoza eshte nje monosaharid I cili nuk lejon ngjitjen e baktereve shkaktare te infeksioneve te aparatit urinar, duke ndihmuar rrjedhimisht eleminimin e natyrshem te tyre me urinen.