Omnic Ocas 0.4mg

0.4mgx30 tab, Tamsulosin Ocas

Indikacionet :
Trajtimi i hipertrofsë beninje të prostatës. Preparat me efkasitet të lartë dhe vazhdueshmeri të njëjtë në 24 orë.

Produkte të tjera