Norfloxacine ABC 400mg

400mg x 14 tab (pa tvsh), Norfoxacine

Indikacionet :
Infeksione te rrugëve të sipërme dhe të poshtme urinare (cistit, pielit,
cistopielit, pielonefrit)