Immunorho 300mcg

300mcg, Imunoglobulin

Indikacionet :
Proflaksia e imunizimit anti-D(Rho) në gratë Rh-negativ dhe Du-pozitiv.

Produkte të tjera