Human Albumin 50ml

20%-50ml, Human Albumin

Indikacionet :
Mbajtja dhe rregullimi i vëllimit qarkullues të gjakut ku është shfaqur defçit në volum, dhe ku përdorimi i një koloidi nuk rekomandohet.

Produkte të tjera