Gine Tantum 0.1% Lavanda

Lavanda 0.1% X 5 facon, Benzidamine

Indikacionet :
Vaginiti jo specifk, terapi shtesë në trajtimin e vaginitit specifk, pregatitja për procedure kirurgjikale, diatermokoagulimi, konizimi, vendosja e DIU, procedurat diagnostike instrumentale, histerektomia vaginale dhe abdominale, terapi postoperatore gjinekologjike, vaginiti atrofk post menupauzal, mykoza vaginale pas radioterapisë, higjiena post partum dhe puerperale.