Flogar + Vitamina C 600mg

600mg X14 Bustina (20% tvsh), N-Acetil cisteine;Vitamin C

Indikacionet :
Përdoret për kollë me sekrecione