Ferritin OTI 62.5mg/ml

62.5mg/ml shurup 240ml, Sodium ferric gluconate complex

Indikacionet :
Sëmundje sideropenike. Anemi hipokrome esenciale. Anemi ferriprive, Klorosa, anemi dytesore nga hemorragjitë,sindroma nga karenca oligoemike e moshës pediatrike, e shkaktuar nga karenca toksiko-infektive, anemi gravidike, si ndihmës gjatë konvaleshencës së sëmundjeve të ndryshme edhe gjatë rritjes