Connectivina Plus 2mg Garza

Garze plus 10 x 10, Acid hyaluronik dhe silver sulfadiazinë

Indikacionet :
Proflaksi dhe trajtim lokal i plagëve, ulçerave varikoze dhe djegieve