ColiNight 30ml Solucion

Solucion 30 ml, Kamomil;Finocchio;Papavero;5 Miliard laktobacile

Indikacionet :
Kamomili eshte spazmolitik, antiinfamator dhe antibacterial. Rekomandohet edhe si gjumesjelles, per problemet gastrointestinale, stomatite dhe dermatite, ne gjinekologji dhe ne pediatri. Finoku rekomandohet ne dispepsi, mostretje, fatulence, meteorizma, kolit, atoni digjestive, kolle (infamacion i rrugeve te frymemarrjes). Glikanxoja ka veti sedative. Papaverumi permban alkaloide te perdorur ne mjekesi si sedative ose kunder dhimbjes ne kolle, duke qene se vepron te receptoret e dhimbjes. Laktobacilet e tindalizuar, i jane neneshtruar tindalizimit termik qe i ka shnderruar ne spore. Ky proces ka bere te mundur qe ne kushte jo te favorshme (psh ambjenti acid I stomakut), keto fermente laktike te ngelen inaktive, per tu aktivizuar me tej ne ambjentin e pershtatshem te zorreve.