Clenil Compositium Për Aerosol

Beclometasone dhe salbutamol

Indikacionet :
Trajtim i astmës bronkiale, bronkopative kronike obstruktive me komponent astmatik.