Ansimar 20mg/ml

20mg/ml 200ml Shurup, Doxofline

Indikacionet :
Përdoret në trajtimin e astmës bronkiale dhe problemeve të tjera pulmonare me komponent spastik bronkia