Aciclovir ABC 800mg

800mg x 35 tab (RM), Aciclovir

Indikacionet :
Përdoret për trajtimin e infeksioneve të lëkurës nga Herpes Simplex.